Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 

 

WOJSKO POLSKIE          SZTAB BENERALNY            MON                       OAZ                        8 FOW

                                                          


 


 

   


CZAS OCHOTNIKÓW 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający
powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo
zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień,
by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego.
Taką samą deklarację mogą składać także kobiety
zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób
w wieku 18-50 lat, które nie były
w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe.
Dotyczy ona także tych chętnych
w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową,
a teraz mogą zostać przeszkoleni
w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

-        W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez
jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat,
będzie mogła zostać zakwalifikowana do
odbycia służby przygotowawczej;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz
rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym
(oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia),
 wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do
odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia
rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie
z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki
wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku
kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy
 bez nadanego przydziału mobilizacyjnego
(oficerowie i podoficerowie do 60 lat,
szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant
uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku
wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach
przydzielonego limitu,  skieruje do odbycia ćwiczeń
wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych
do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku
 kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie
danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych
komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.
zdjęcie - 261 xxx xxx − nowa numeracja telefonów


 Z dniem 01.03.2015r. nastąpi zmiana numerów telefonów w WKU w Świnoujściu. Do sześciu ostatnich cyfr obecnego numeru należy dodać prefix 261 np. 261-234567 przy czym 26 jest to numer kierunkowy do jednostek i instytucji wojskowych, w związku z powyższym nie używamy strefowego numeru kierunkowego 91.

 

 


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko dowódcy ośrodka analizy skażeń.
Podstawowe wymagania:


  - posiadanie tytułu zawodowego magister;
- wykształcenie o profilu chemicznym;
- posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.
Do kontaktów roboczych: szef sekcji kadr tel. 261452230. Darmowe liczniki         licznik aktywny od 04.05.2012r.

Flag Counter

  WKU w Świnoujściu posiada zgodę autorów zdjęć na ich publikację na stronie komendy. Materiały graficzne pochodzą z zasobów WKU w Świnoujściu , stanowią materiały promocyjne MON lub są materiałami ogólnodostępnymi (np. logo miast i instytucji).