Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 

 


UWAGA  UWAGA UWAGA!!!

Informuję, że od dnia 13.02.2017 r. WKU w Świnoujściu realizuje zadania w nowej siedzibie przy ul. Steyera 30 w Świnoujściu.

 


- KLIKNIJ W BANER -

„Punkt Informacyjny o Wojskach Obrony Terytorialnej”

 

Z dniem 20 stycznia 2017 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie i podległych WKU rozpoczęły pracę Punkty Informacyjne dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Minister Obrony Narodowej - Antoni MACIEREWICZ dokonał uroczystego otwarcia Punktu Informacyjego w WSzW w Białymstoku.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj Sił Zbrojnych, który stanowi uzupełnienie i jest jednocześnie komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Daje również możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszych punktów i zapoznania z zasadami służby, możliwościami zostania żołnierzem WOT.

 

 

 


 

 

 


 

 

 

Godziny otwarcia

 w dni robocze od poniedziałku do piątku

 w godzinach 07:30 - 15:30

 służba dyżurna: 261-243-183

 fax: 261-243-293

wku.swinoujscie@ron.mil.pl

 

REKRUTACJA I NABÓR

NARODOWE SIŁY REZERWOWE I SŁUŻBA OKRESOWA
- tel. 261-243-322 i 261-243-323

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - tel. 261-243-324

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA - tel. 261-243-325

POZOSTAŁE

ĆWICZENIA WOJSKOWE - tel. 261-243-310

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I DUPLIKATÓW KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI
O EWIDENCJI ŻOŁNIERZY REZERWY I OSÓB O UREGULOWANYM STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ
- tel. 261-243-312

REKONWERSJA - tel. 261-243-323

NADAWANIE PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH I PRACOWNICZYCH PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH - tel. 261-243-314, 261-243-315

ŚRODKI TRANSPORTOWE ORAZ SPRAWOZDANIA PM-1
- tel. 261-243-313
WOJSKO POLSKIE          SZTAB GENERALNY            MON                       OAZ                        8 FOW

                                                          

CZAS OCHOTNIKÓW 

Każdy mężczyzna podlegający
powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo
zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień,
by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego.
Taką samą deklarację mogą składać także kobiety
zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób
w wieku 18-50 lat, które nie były
w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe.
Dotyczy ona także tych chętnych
w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową,
a teraz mogą zostać przeszkoleni
w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

-        W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez
jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat,
będzie mogła zostać zakwalifikowana do
odbycia służby przygotowawczej;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz
rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym
(oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia),
 wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do
odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia
rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie
z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki
wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku
kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy
 bez nadanego przydziału mobilizacyjnego
(oficerowie i podoficerowie do 60 lat,
szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant
uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku
wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach
przydzielonego limitu,  skieruje do odbycia ćwiczeń
wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych
do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku
 kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie
danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych
komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.Darmowe liczniki         licznik aktywny od 04.05.2012r.

Flag Counter

  WKU w Świnoujściu posiada zgodę autorów zdjęć na ich publikację na stronie komendy. Materiały graficzne pochodzą z zasobów WKU w Świnoujściu , stanowią materiały promocyjne MON lub są materiałami ogólnodostępnymi (np. logo miast i instytucji).