Strona Główna BIP Strona Główna
Mianowanie żołnierzy rezerwy
 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia  11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1355):

 

PODOFICEROWIE REZERWY I PODOFICEROWIE NIEPODLEGAJĄCY OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ,

posiadający stopień wojskowy zachowany na podstawie dotychczasowych przepisów, z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaną mianowani na odpowiednio wyższe stopnie wojskowe:


 

Decyzję o mianowaniu w powyższych sprawach wydaje Dyrektor Departamentu Kadr na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W przypadku żołnierzy rezerwy powyższe ustalenie odbywa się na podstawie danych zawartych w ewidencji wojskowej.

Natomiast w przypadku osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej zasadność mianowania ustala się na podstawie danych zawartych w ewidencji wojskowej oraz indywidualnych zgłoszeń, po okazaniu książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym stopnia wojskowego.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Świnoujściu ul. Steyera 30:

- pokój 20 lub telefonicznie  261 243312