Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w 2017r.
 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
i nienaruszalności jego granic.

Art. 26 Konstytucji RP

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych 
(Dz.U. 2013 poz. 299)informujemy, że żołnierze rezerwy zameldowani na terenie powiatu kamieńskiego, gryfickiego oraz miasta Świnoujście posiadający nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych mogą otrzymać karty powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w miesiącach wrzesień-listopad 2013 r. Ponadto żołnierze rezerwy, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Świnoujściu. Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 261 243310 lub 261 243317 bądź osobiście w siedzibie WKU pok. nr 16. 

 

 WNIOSEK O POWOŁANIE NA ĆWICZENIA WOJSKOWE W TRYBIE OCHOTNICZYM 

 

DZIENNA STAWKA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG
STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY (od 1 stycznia 2017)

Lp..

Stopień wojskowy

Dzienna stawka uposażenia 
za ćwiczenia wojskowe

1.

Podpułkownik (komandor porucznik)

188,80

2.

Major (komandor podporucznik)

 163,20

3.

Kapitan (kapitan marynarki)

 144,00

4.

Porucznik (porucznik marynarki)

 136,00

5.

Podporucznik (podporucznik marynarki)

134,40

6.

Starszy chorąży sztabowy 
(starszy chorąży sztabowy marynarki)

126,40

7.

Starszy chorąży  (starszy chorąży marynarki)

123,20

8.

chorąży (chorąży marynarki)

118,40

9.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

115,20

10.

starszy sierżant (starszy bosman)

112,00

11.

Sierżant (bosman)

110,40

12.

Plutonowy (bosmanmat)

107,20

13.

starszy kapral (starszy mat)

105,60

14.

Kapral (mat)

104,00

15.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40

16.

Szeregowy (marynarz)

91,20

 

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH:
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

  1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
  2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
  3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:

   a) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 
   b) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 
   c) lekarza dentysty, 
   d) szpitala

  4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych,
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.