Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

Dziennik Ustaw Monitor Polski

Ustawy

                             

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

                              

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

                            

USTAWA
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych