Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 

 

 

 
Kandydaci na żołnierzy zawodowych podejmujący naukę na uczelniach wojskowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
  • niekarana sądownie;
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną.  


800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

LIMITY NA 2017 ROK

Określone zostały w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 277/MON z dnia 09.09.2016 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

LIMIT MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW

1.    WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH we WROCŁAWIU – 415miejsc

2.    WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE  27 miejsca

 

RAZEM W 2017 ROKU -    442 miejsca

____________________________________________________________________________

 

Absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędący żołnierzami zawodowymi

oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych

 

ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr  za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 

1.  do dnia 30 września 2016 r.:

na 8,5 miesięczne szkolenie (WSO WL Wrocław) przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w grupach osobowych:

-          obsługi prawnej;

-          ekonomiczno – finansowej;

 

2.  do dnia 20 stycznia 2017 r.:

na 3-miesięczne szkolenie (WSO WL Wrocław) przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa

 

3.  do dnia 15 maja 2017 r. na 12 miesięczne szkolenie

·      WSO WL Wrocław przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w grupach osobowych

-        pancerno-zmechanizowana;

-        projektowo- programowa informatyki;

-        geograficznej;

-        ekonomiczno-finansowej

-        orkiestr i zespołów estradowych

·      WSO SP Dęblin przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w grupie osobowej:

-        ruchu lotniczego;

DECYZJA Nr 277/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.


 

 
UCZELNIE WOJSKOWE
 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Telefon: 22 683 79 38 lub 683 79 39
www.wat.edu.pl
   
  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: 71 765 81 51 lub 765 81 62
www.wso.wroc.pl
   
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: 81 883 77 33 lub 883 71 00
www.wsosp.deblin.pl
   
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
Telefon: 58 626 27 35
www.amw.gdynia.pl
   
  Akademia Obrony Narodowej
00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103
Telefon: 22 681 40 00
www.aon.edu.pl
 
SZKOŁY PODOFICERSKIE
 
  Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86
Telefon: 61 857 59 55, 857 56 22
www.spwl.mil.pl/
   

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303
Telefon: 81 883 97 73
www.wsosp.deblin.pl/spsp
   
  Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N
Telefon: 59 815 10 61
www.sp.mw.mil.pl