Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 
      

 Godziny otwarcia

 w dni robocze od poniedziałku do piątku

 w godzinach 07:30 - 15:30

 centrala: 261-243183

 fax: 261-243293

wku.swinoujscie@ron.mil.pl

 

 

DOTYCZY

NUMER TELEFONU

Narodowych Sił Rezerwowych i służby okresowej

tel. 261-243322

email d.wlodarski@ron.mil.pl

pok. nr 25 pani Małgorzata WAWRZYNOWICZ

służby przygotowawczej

tel. 261-243324

email d.wlodarski@ron.mil.pl

pok. nr 26 pani Małgorzata KOMSTA

naboru do zawodowej służby wojskowej

tel. 261-243325

email d.wlodarski@ron.mil.pl

pok. nr 26 pani Magdalena SURMA

ćwiczeń wojskowych

tel. 261-243310

pok. nr 4 kpt. Tomasz KOĆWIN

wydawania zaświadczeń i duplikatów książeczek wojskowych oraz
udzielanie informacji o ewidencji żołnierzy rezerwy
 i osób o uregulowanym stosunku do służby wojskowej

tel. 261-243312

rekonwersji

tel. 261-243321

nadawania przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

tel. 261-243314

tel. 261-243315

środków transportowych, sprawozdań PM-1, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

tel. 261-243313

email z.wronski@ron.mil.pl

pok. nr 17 pan Zbigniew WROŃSKI