Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu
 

 

 

 

1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

2. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w WKU w Świnoujściu osoby uprawnione
lub przybrane (art. 3 pkt 1 w/w ustawy) proszone są o przekazanie informacji takich jak: imie i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, adres, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (nr telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej) przy wykorzystaniu wybranego środka komunikowania się:
fax nr 261 243293
tel. nr 261 243183
Wskazane dane umożliwią niezwłoczne powiadomienie o terminie spotkania.