Strona Główna BIP Strona Główna
Weterani działań poza granicami kraju
 

 
30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa o weteranach działań poza granicami państwa wraz z 12 dokumentami wykonawczymi.

Podstawowym celem ustawy jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski, głównie militarnych na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.

Wszelkie informacje dotyczące ustawy, treści dokumentów, dane kontaktowe, informator itp. znaleźć można na stronie internetowej http://www.mon.gov.pl/pl/strona/373

 

Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło cztery linie telefoniczne:

261 874 321

261 845 087

261 874 111

261 846 706

W godzinach 8.00 - 14.00 (od poniedziałku do piątku), specjaliści z Departamentu Spraw Socjalnych MON będą udzielali informacji nt. ustawy o weteranach i uprawnień, które z niej wynikają.

 

Dodatkowo zapraszamy do zadawania pytań dotyczących ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail (Internet): weteran@mon.gov.pl

Rozpoczęły również funkcjonowanie profile poświęcone ustawie o weteranach na portalach społecznościowych:

Twitter: weteran_pl

 

KONTAKT z opiuekunem indywidualnym WKU - tel. 261-243183 wew. 217 

 

 

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.