Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kursowe 2018 r.
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu prowadzi nabór 
ochotników na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku.

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych.
Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

Głównym celem szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:
Na kursy oficerskie można powoływać:
  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową, posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • wiek do 40 lat;

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:
  • nie przekroczyli 40 roku życia;
  • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą;
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne
    z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.

Na kursy podoficerskie w SW 40H21 (ratownictwo medyczne) można kierować wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).
 
Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Świnoujściu. 
 

Termin zgłaszania kandydatów do końca lutego 2017r.
Wszystkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Świnoujściu - kpt. Tomasz KOĆWIN - tel. 261-243-310